blog

ProbioStopOdor izmēģināšana SIA “Liepājas Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI)

  • 17. aprīlī 2021
SIA “Baltic Probiotics” sākot no 2018. gada jūlija līdz oktobrim SIA “Liepājas Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās veica dzīvus mikroorganismus (probiotikas) saturoša līdzekļa ProbioStopOdor izmēģinājumus ar mērķi samazināt notekūdeņu dūņu kompostēšanas radītās smakas attīrīšanas iekārtu apkārtnē, kas ir par traucēkli tuvējai apkārtnei.

ProbioStopOdor ir 100% dabīgs, fermentēts produkts, kas satur fakultatīvi anaerobos mikroorganismus (vairojas kā bezskābekļa, tā skābekļa vidē), kas pūšanas procesu aizvieto ar fermentēšanās procesu, kā rezultātā gaistošie savienojumi (NH3 - amonjaks un H2S - sērūdeņradis), kas rada nepatīkamas smakas, tiek pārvērsti augiem viegli uzņemamu barības vielu formā.
Uzsākot izmēģinājumu notekūdeņu dūņas tika apsmidzinātas ar ProbioStopOdor pie centrifūgas, kur tiek atdalītas cietās frakcijas no ūdens. Pielietotā deva bija 1 L ProbioStopOdor uz 10 t dūņu. Ieteiktā deva ir 1 L ProbioStopOdor uz 5 t dūņu. Šīs dūņas tika novietotas atsevišķi turpmākai novērošanai, jo deva bija mazāka, nekā ieteikts. Novērošanas laikā tika secināts, ka pēc mēneša attiecīgai dūņu kaudzei vēl ir nepatīkama smaka, savukārt pēc 2 mēnešiem smakas vairs nebija. Secinājums: pielietotā deva (1 L uz 10 t dūņu) ir par mazu, lai likvidētu smaku uzreiz, bet divu mēnešu laikā anaerobie mikroorganismi ir savairojušies pietiekamā daudzumā, lai pūšanas process tiktu aizstāts ar fermentēšanas procesu, kas nepatīkamās smakas nerada. 
Paralēli tika uzsākts notekūdeņu dūņu kompostēšanas izmēģinājums. Tika izveidota stirpa, kam tika pievienota organiskā viela (graudi). Pusstirpa tika apsmidzināta ar ProbioStopOdor ūdens šķīdumu (30L ProbioStopOdor uz 3 t ūdens) un apmaisīta.
ProbioStopOdor efektivitātes novērtēšanai tika izmantots gāzu detektors IBRID MX6, kas mēra NH3 (amonjaks) un H2S (sērūdeņradis) koncentrāciju gaisā. Procesa gaitā tika mērīta arī komposta temperatūra, kas liecina par mikrobioloģisko procesu aktivitāti tajā. Pirms izmēģinājumu uzsākšanas augustā, tika paņemts komposta paraugs, kas nav apstrādāts ar ProbioStopOdor un veikti temperatūras un gāzu mērījumi. Komposta temperatūra stirpā bija 70 °C, NH3 koncentrācija gaisā – 500 ppm (500 ppm ir gāzu detektora augstākais iespējamas nolasījums).
Izmēģinājumu novērojumi norāda uz to, ka temperatūra kompostā, kuram netika pievienots ProbioStopOdor, ir pacēlusies līdz 70 °C un amonjaka koncentrācija gaisā ir 258–380 ppm, savukārt komposta stirpas galā, kur tika pievienots ProbioStopOdor, temperatūra ir 50 °C un amonjaka izgarojumu nav.
Esošo kompostēšanas procesu nodrošina aerobie mikroorganismi, kuriem nepieciešams skābeklis. Līdz ar to stirpas tiek regulāri apmaisītas. Pievienojot kompostam ProbioStopOdor, apmaisīšana jāveic 3x retāk, kas savukārt dod degvielas un resursu ietaupījumu. 

Ieteikumi: 
  1. SIA “Baltic Probiotics” iesaka PobioStopOdor pievienot dūņām jau sākotnējā fāzē pie centrifūgas (deva kā minimums 100ml ProbioStopOdor uz 1 t notekūdeņu dūņu). Fāzē, kamēr dūņas nostāvas līdz kompostēšanai, anaerobie mikroorganismi būs savairojušies pietiekamā daudzumā, lai mazinātu nepatīkamās gaistošās smakas.  
  2. Lietot ProbioStopOdor ūdens šķīdumu (25 L ProbioStopOdor uz 3 t ūdens) notekūdeņu dūņu kompostēšanai (uz 50 t dūņu). Deva pie kompostēšanas var būt arī mazāka gadījumā, ja ProbioStopOdor jau tiek pievienots pie centrifūgas. Apmaisīt ne vairāk kā vienu reizi nedēļā, visa cikla laikā 6 reizes. 

Secinājumi:
ProbioStopOdor ir 100% dabīgs produkts, kas nav kaitīgs ne cilvēkiem, ne dzīvniekiem, ne apkārtējai videi. Šis produkts novērš nepatīkamo smaku rašanās cēloņus, nevis cīnās ar sekām.
ProbioStopOdor lietošana nodrošina komposta gatavošanu bez nepatīkamu smaku izplatīšanās apkārtnē. 
Darbiniekiem uzlabojas darba apstākļi, jo netraucē nepatīkamas smakas. 
Komposta vērtība tiek noteikta pēc tā, cik daudz komposts satur augiem uzņemamos barības elementus (NPK), humusvielas (fulvīnskābe un humīnskābe) un organisko vielu. Lietojot ProbioStopOdor N netiek pārvērsts gaistošā amonjaka formā, bet gan augiem viegli uzņemamā negaistošā formā - nitrātos un nitrītos.  Līdz ar to tiek iegūts augstvērtīgs komposts, kas satur lielāku augiem uzņemamo barības elementu un humusvielu daudzumu, un kas nesatur patogēnus (E-coli, Salmonella u.c.).   

Mans grozs

Jūsu grozs ir tukšs

Turpināt iepirkties