Par mums - Baltic Probiotics

SIA „Baltic Probiotics” ir dibināta 2013.gadā. Esošā pamatdarbība ir probiotisko produktu tirdzniecība. Šie produkti ir 100% dabīgi un tiek izgatavoti dabīgas fermentācija procesā, izmantojot derīgos mikroorganismus un rauga kultūras. Izmantošana – veterinārijas, lauksaimniecības, lopkopības, pārtikas rūpniecības, vides aizsardzības un biogāzu ražošanas nozarēs, kā antibiotiku un dažādu ķīmisko preparātu aizvietotāji.   Produktu izstrādes un pielietošanas tehnoloģijas ir balstītas uz zinātniskiem pētījumiem mikrobioloģijas jomā.

Pēc ražošanas ēkas rekonstrukcijas pabeigšanas un nepieciešamo atļauju saņemšanas, SIA „Baltic Probiotics” nākotnes plānos ietilpst probiotisko produktu ražošana.

Rekvizīti:

SIA „ Baltic Probiotics”
Reģ.nr.: 42103066259
PVN maks. Nr. LV 42103066259
Jur.adr.: „Ceptuve”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Banka: AS „Luminor Bank”
LV31 RIKO 0002 9301 5401 3