ProbioHelp izmēģināšana slaucamo govju fermā Z/S “Andrupēni” - Baltic Probiotics
ProbioHumus
Jaunums – ProbioHumus
15.04.2017
Probiotiķi ūdenstilpņu ūdens kvalitātes uzlabošanai
25.09.2017

ProbioHelp izmēģināšana slaucamo govju fermā Z/S “Andrupēni”

2016. gadā (pavasarī un rudenī) Z/S “Andrupēni” tika veikti dzīvus mikroorganismus (probiotikas) saturoša līdzekļa ProbioHelp izmēģinājumi, ar mērķi samazināt somatisko šūnu skaitu pienā problemātiskām slaucamām govīm bez sintētisku medikamentu (īpaši antibiotiku) lietošanas.

Pētījumā, kas veikts 2016. gada pavasarī, tika izvēlētas 5 govis (1-3 gadus vecas), kurām konstatēts palielināts somatisko šūnu skaits pienā (līdz 1205 tūkst.). Pētījumā, kas veikts 2016. gada rudenī, tika izvēlētas 8 govis (4-6 gadus vecas), kurām somatisko šūnu skaits pienā ir robežās no 110 tūkst. līdz 2750 tūkst.

ProbioHelp lietošana izmēģinājuma laikā:

Pirmajā nedēļā – 150 ml ProbioHelp katrai govij katru dienu

Otrajā nedēļā – 150 ml ProbioHelp katrai govij katru otro dienu

Trešajā nedēļā 150 ml ProbioHelp katrai govij 2 reizes nedēļā

Ceturtajā nedēļā 150 ml ProbioHelp katrai govij 2 reizes nedēļā

Abos izmēģinājumos pēc 1 mēneša ilgas ProbioHelp lietošanas, somatisko šūnu skaits būtiski samazinājās – 1. izmēģinājumā somatisko šūnu skaits pienā samazinājās vidēji par 32%; 2. izmēģinājumā somatisko šūnu skaita pienā samazinājās vidēji par 67 %. Analīžu rezultāti apkopoti 1. un 2. tabulā. (Pielikumā tabulas)

Andrupeni_LV