Probiotiķi ūdenstilpņu ūdens kvalitātes uzlabošanai - Baltic Probiotics
ProbioHelp izmēģināšana slaucamo govju fermā Z/S “Andrupēni”
17.04.2017
ProbioHumus ietekme uz ziemas kviešu sākotnējo augšanas gaitu
23.03.2018

Probiotiķi ūdenstilpņu ūdens kvalitātes uzlabošanai

Jau otro gadu Kuldīgas komunālā pārvalde ir izvēlējusies Baltic Probiotics produkciju Kuldīgas strūklakas dīķīša ūdens kvalitātes uzlabošanai. Fotogrāfijās redzam dīķīti PIRMS probiotiku lietošanas (06.2017) un REZULTĀTU (09.2017).